Атестаційна діяльність

Система підбору і розподілу кадрів в Коледжі економіки і технологій ЧНТУ вирішує завдання забезпечення навчального процесу висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, здатними передавати студентам не тільки традиційні знання, але й сучасні відомості з дисциплін, які забезпечують підготовку фахівця нової формації.

Викладання в Коледжі проводиться кваліфікованими фахівцями, які забезпечують належні умови для систематичного і ґрунтовного оволодіння студентами теорією, практичними навичками, сприяють розвитку їх здібностей, підвищенню загальнокультурного рівня, дозволяють студентам одержати знання, необхідні для їх подальшої професійної діяльності.

Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники  7-ми циклових комісій Коледжу економіки і технологій ЧНТУ загальною чисельністю 45 осіб. Серед них: 23 викладачі вищої категорії (51%), в тому числі 2   особи мають науковий ступінь кандидата наук (4,4%) і 6 осіб мають педагогічне звання викладача-методиста (13,3%) ; 1 особа — старший викладач (2,2%); 12 осіб І категорії (27%); 6 осіб ІІ категорії (13%), 4 особи категорії «спеціаліст» (9%).

Всі викладачі мають кваліфікацію за профілем дисциплін, які вони викладають.