Історія закладу

Діяльність Коледжу економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету розпочалась з Чернігівського технікуму радянської торгівлі в 1966 році. Заклад створено наказом Міністерства торгівлі УРСР за №21 від 20 травня 1966 року згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1962 року №204 „ Про заходи по покращенню підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування в Українській РСР».

Першим директором навчального закладу стала Кастрицька Лариса Володимирівна

slide0005_image021

колектив училища радянської торгівлі
                                                                               колектив технікуму радянської торгівлі

Згідно з наказом Міністерства торгівлі України від 19.09.1991 року №91  Чернігівський технікум радянської торгівлі перейменовано у Чернігівський комерційний технікум.

Директором комерційного технікуму став Іванченко Володимир Вікторович

Иванченко

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №15 від 18.01.1992 року «Про передачу навчальних закладів Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі до системи Міносвіти України» технікум переданий у підпорядкування Міністерства освіти України.

З 2006 р. директор — Сокол Михайло Вікторович

Сокол М.В.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №971 від 11.08.2011 року Чернігівський комерційний технікум припинив діяльність шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету як структурного підрозділу і функціонує в статусі Коледжу економіки і технологій Університету із збереженням ліцензованого обсягу та державного замовлення на підготовку фахівців.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України « Про управління об’єктами державної власності» та згідно наказу Міністерства освіти і науки України №875 від 25.07.2014 Коледж економіки і технологій має статус відокремленого структурного підрозділу ЧНТУ.

КЕТ

Структура коледжу включає  технологічне, економічне та правове відділення, 6 циклових комісії.

За роки існування закладу підготовлено понад 15 тисяч висококваліфікованих спеціалістів для торгівлі та готельно-ресторанного господарства. Підготовка молодших спеціалістів у Коледжі здійснюється на базі повної загальної та базової загальної середньої освіти через денну та заочну форми навчання. Загальний ліцензований обсяг підготовки спеціалістів за денною формою навчання складає 410 осіб, заочною формою – 215 осіб.