Право

Професія юриста є однією з найпрестижних в Україні та закордоном. Обравши для себе відповідну спеціалізацію, студенти мають можливість поглиблено вивчати правове регулювання інтелектуальної власності та правові питання у сфері бізнесу. Знання, одержані під час навчання за спеціальністю «Право» дають можливість працювати у будь-якій сфері юридичної діяльності – серед наших випускників є адвокати, нотаріуси, судді, прокурори, юрисконсульти, представники у справах інтелектуальної власності, арбітражні керуючі, державні реєстратори, слідчі, керівники юридичних та адміністративних підрозділів.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки і технологій»

Національного університету «Чернігівська політехніка» проводить навчання студентів

за спеціальністю 081 «Право»

освІтньо-кваліфікаційний ступінь

фаховий молодший бакалавр з права

Професійною діяльністю фахового молодшого бакалавра з права є охорона й захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

Видами професійної діяльності у сфері права є:

 • адвокатська діяльність;
 • судова діяльність;
 • правоохоронна діяльність;
 • нотаріальна діяльність;
 • діяльність у сфері юстиції та інші.

Фаховий молодший бакалавр з права здатний виконувати професійні роботи за професіями:

 • помічник адвоката;
 • помічник нотаріуса;
 • помічник юриста;
 • судові секретарі, виконавці та розпорядники;
 • секретарі адміністративних органів;
 • помічник керівника;
 • — референт;
 • офісний службовець;
 • організатор з персоналу;
 • інспектор з кадрів;
 • організатор діловодства та інші.

Спеціальність 081 «Право»

Галузь знань

08 «Право»

Освітньо-кваліфікаційний

ступінь

фаховий молодший бакалавр з права

Передумови навчання

базова загальна середня освіта (після 9 класів)

вступні іспити: українська мова (диктант), історія України (письмове тестування)

повна загальна середня освіта (після 11 класів)

на основі сертифікатів ЗНО: українська мова (обов’язково), історія України або математика,або географія (на вибір) та/або вступних іспитів: українська мова (письмове тестування) і історія України (письмове тестування)

Термін підготовки

на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) – 2 роки 10 місяців

на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класів) – 3 роки 10 місяців

Форма навчання

денна, заочна (на основі повної загальної середньої освіти)

Документи про освіту після закінчення коледжу

Диплом фахового молодшого бакалавра з права державного зразка

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Перевагами навчання за спеціальністю «Право» є:

 • отримання диплома державного зразка за спеціальністю «Право»;
 • отримання ґрунтовних знань з основних галузей матеріального і процессуального права;
 • проходження практики в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, адвокатурі, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності;
 • отримання досвіду і практики роботи з документами юридичного характеру;
 • набуття вмінь володіння юридичною термінологією;
 • здатність проводити пошук нормативно-правових актів, наукових джерел;
 • вміння здійснювати кваліфікацію правопорушення та визначати види юридичної відповідальності;
 • застосовування набутих правових знань у різних життєвих ситуаціях;
 • можливість продовжувати навчання за ступеневою освітою в Національному університеті «Чернігівська політехніка» за освітніми програмами: Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.), Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи), Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога), «Правоохоронна діяльність» та інших провідних вузах України для здобуття освітнього рівня бакалавра та магістра;
 • можливість подальшого розвитку та вдосконалення фахової підготовки.

Освітній процес за спеціальністю «Право» проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, із залученням новітніх методик.

Дисциплінами професійної підготовки є:

 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право України
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Адміністративне право
 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Цивільне та сімейне право
 • Цивільний процес
 • Трудове право
 • Кримінальне право
 • Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
 • Судочинство в господарських судах
 • Кримінальний процес
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Господарське право
 • Фінансове право
 • Екологічне право
 • Аграрне право
 • Діловодство
 • Адвокатура та нотаріат в Україні
 • Основи римського цивільного права
 • Правова статистика
 • Ораторське мистецтво

З метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, удосконалення практичних навичок, здобувачі правової освіти проходять практику в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, адвокатурі, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності.

На основі вивчення дисциплін зі спеціальності «Право» у здобувачів освіти формуються наступні основні фахові компетентності:

 • здатність грамотно формулювати свої думки, аргументувати їх в процесі публічного виступу;
 • здатність розуміти необхідність поваги до честі та гідності особистості;
 • захисту прав і свобод людини і громадянина;
 • здатність визначати правову сутність держави, функції, її форму та структуру апарату;
 • здатність володіти юридичною термінологією;
 • здатність застосовувати знання основних правил роботи з документами;
 • здатність проводити пошук нормативно-правових актів, наукових джерел;
 • здатність розуміти особливості застосування норм матеріального і процесуального права;
 • здатність до критичного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення;
 • здатність розуміти способи та засоби забезпечення виконання вимог законності та правопорядку.
 • здатність розуміти правовий зміст правопорушення та юридичної відповідальності.
 • здатність застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях і формувати обґрунтовані правові висновки.

У даний час відбувається процес розбудови правової держави в Україні і тому на правників покладаються надії та завдання утвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.

Отже, для нашої країни професійна діяльність в сфері права є актуальною і надзвичайно важливою.

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО»!

изображение_viber_2021-04-07_22-54-09

изображение_viber_2021-04-07_22-54-12

изображение_viber_2021-04-07_22-54-10

изображение_viber_2021-04-07_21-25-52

на сайт

изображение_viber_2021-04-07_22-54-11

изображение_viber_2021-04-07_21-25-53изображение_viber_2021-04-07_22-54-08

Це слова подяки від Хоменко Олі, випускниці 2019 р. гр. Пр-5. Разом з нею працюють випускниці цієї ж групи Звонок А. та Трусенко Я.

Якщо ще пару слів, то із самого початку юридична сфера мене зацікавила своєю , так сказати, цілеспрямованістю, впевненістю, ризиком і можливістю швидко реагувати і думати. Коледж дав для мене початок всього, що в мене зараз є в роботі. Прекрасний викладацький колектив тільки додавав наснаги працювати, а одногрупники була такі круті, що і погуляти ніколи не забували. Мій перший робочий день був відразу після практики, я ще пам‘ятаю, була на 4 курсі коледжу. Було важко, страшно, але зараз страшно уявити себе не частиною прекрасного робочого колективу! Я випускалась із коледжу вже як працівник канцелярії, зараз маю змогу працювати в апараті судді. Все можливо, якщо вірити!)

0-02-05-4ff55bff969dbccf5ebe7a797d054a40d534d0ead17746d7c0f6045605953a58_841ddd77

0-02-05-77e70de04fa0873ae0145cc9ee09efcae03cb68111ecced7ddde6e3999eb63f2_8799c1bb

изображение_viber_2021-04-09_15-21-50