Студентам

Єдині вимоги до студентів

Єдині вимоги  до студентів встановлюють норми поведінки студентів коледжу і покликані забезпечити успішну реалізацію концепції виховання, орієнтованої на виконання соціального замовлення з підготовки фахівців, а саме: створення в коледжі психологічного клімату, що сприяє успішному навчанню кожного студента, виховання поваги до особистості, розвиток культури поведінки і навичок спілкування. Виконання єдиних педагогічних вимог до студентів сприяє укріпленню дисципліни, організованості.

Студенти зобов’язані:

 • Систематично і глибоко оволодівати знаннями і практичними навичками.
 • Регулярно відвідувати заняття.
 • У встановлені терміни виконувати завдання, передбачені навчальним планом і програмами.
 • Підвищувати свій культурний рівень.
 • Брати участь у суспільно корисній праці, займатися самоосвітою.
 • Бути дисциплінованими і організованими, дотримуватися правил суспільного життя та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.
 • Берегти і зміцнювати державну власність.

Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу студентів:

 • У навчальний заклад приходити в чистому, пристойному, випрасуваному одязі, з охайною зачіскою, чистому взутті.
 • Спортивний одяг використовувати лише під час занять фізичної культури та тренувань.
 • Забороняється перебувати у верхньому одязі у навчальному корпусі й аудиторії.

Вимоги до мови студентів:

 • Студенти повинні слідкувати за своєю мовою, вона повинна бути плавною, нешвидкою, чіткою, уміти висловлювати свої думки чітко, не вживаючи зайвих, а особливо нецензурних слів
 • Студенти не повинні вживати слова-паразити, грубих виразів, прізвиськ.
 • Звертаючись до когось з проханням, необхідно вживати слова „будь ласка”, за послуги дякують.

До початку занять:

 • Приходити в навчальний заклад за 10 хв. до початку занять.
 • На вході пропускати викладачів і старших за себе.
 • Після дзвінка одразу зайняти своє місце в аудиторії і підготувати все необхідне для роботи.
 • Студенти, які спізнилися на заняття, пояснюють причину запізнення. Якщо викладач вважає причину поважною – допускає до занять, якщо ні – направляє за дозволом до завідуючого відділенням.
 • При неявці на заняття через хворобу або з інших поважних причин, студент повинен надати підтверджуючий документ.

На занятті:

 • Студенти стоячи вітають викладача.
 • Під час перевірки присутніх студенти відповідають “Я”, про відсутніх доповідає черговий.
 • Студенти зобов’язані наполегливо оволодівати знаннями, на занятті бути уважними, брати активну участь у роботі.
 • За партою студенти повинні сидіти спокійно і прямо, не повертатись.
 • Некоректно виправляти відповідь одногрупника без дозволу викладача. Студенти не повинні заважати підказками.
 • Якщо студент може відповісти на питання викладача, звернене до аудиторії, він повинен підняти руку.
 • Якщо студент не підготував домашнє завдання з поважної причини, то він зобов’язаний попередити викладача до початку заняття. Студент, відсутній на заняттях з різних причин, повинен вивчити матеріал самостійно.
 • Студент повинен записувати на кожному занятті завдання додому.

На перерві:

 • Під час перерви в приміщенні коледжу не кричати, не бігати, дотримуватися порядку.
 • При зустрічі з викладачами студент повинен зупинитись, звільнити дорогу, привітатись.
 • При розмові з викладачами, майстрами, вихователями, працівниками коледжу студент повинен стояти рівно, не опиратися на будь-які  предмети, не тримати руки у кишенях. Бути ввічливими.
 • При вході у викладацьку, до директора, його заступників, завідувачів відділень студент зобов’язаний постукати в двері, а відчинивши їх, сказати „Дозвольте зайти”.
 • В приміщеннях та на території коледжу палити категорично забороняється.

Вимоги до утримання підручників і збереження майна навчального закладу:

 • Студенти зобов’язані бережно ставитися до навчального приладдя, меблів, обладнання, інструментів та іншого майна.
 • У випадку псування майна студент зобов’язаний за власний рахунок відшкодувати збитки.
 • Студенти повинні бережно ставитися до підручників, не робити поміток, не загинати сторінок, не рвати їх, не псувати конспекти сторонніми малюнками.