Циклова комісія правових дисциплін

Циклова комісія правових дисциплін працює над проблемою:  

«Впровадження новітніх технологій та форм організації навчального процесу, формування правової свідомості, інформаційно-комунікативної культури особистості, розвиток критичного мислення та медіаграмотності студентів, що  є запорукою якості підготовки молодшого спеціаліста».

 Головні завдання, над якими буде працювати комісія в 2016 — 2017 навчальному році 

  1. Упровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу (медіаграмотність студентів).
  2. Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.
  3. Продовження роботи з впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення (інтерактивні методи навчання).
  4. Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальноїта виховноїдіяльностей.
  5. Робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості.
  6. Індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студента.
  7. Робота з підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
  8. Проведеннязаходів щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» (доповнення –  листа Міністерства освіти та науки України «Щодо застосування державної мови» від 07.10.2016 р.) . Крім цих проблем робота комісії спрямована на розв’язання поточних завдань із впровадженням нових форм навчання та виховання студентів, виконання обов’язкових функцій кожним викладачем.

Очолює циклову комісію

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист Сокол Юлія ФедорівнаДисципліни «Правознавство», «Трудове право».

До складу циклової комісії входять:

Сокол М. В. – викладач  вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист. Дисципліна  «Політологія».

Жостка А. М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист. Дисципліни «Всесвітня історія», «Історія України».
Чумак Т. М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Теорія держави і права», «Цивільне та сімейне право».

Гречка Т. А. –  викладач І  кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Адміністративне право», «Фінансове право».

Зоріна Л. М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Економічна теорія», «Політична економія».

Селецький О. В. – кандидат юридичних наук. Дисципліни «Конституційне право України», «Юридична деонтологія».

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

Гурток «Феміда», керівник Сокол Ю. Ф.