Циклова комісія товарознавчих дисциплін

Циклова комісія працює над проблемою:

“Удосконалення навчального процесу шляхом впровадження новітніх комп’ютерних технологій, інтерактивних форм і методів навчання та удосконалення організації навчальної і переддипломної практики. ”

 

Головна мета роботи циклової комісії

підвищення рівня успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у сучасних соціально-економічних умовах вирішувати питання фахової діяльності у закладах різних форм власності.

 

Основними завданнями циклової комісії є:

 • безпосереднє забезпечення навчального процесу відповідно до державних вимог і стандартів освіти;
 • організаційно-методичний супровід освітньої діяльності студентів

(розробка і постійне оновлення робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів дисциплін, програм практик тощо);

 • вдосконалення методичної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • широке використання у навчальному процесі передового дидактичного

досвіду, сучасних засобів і джерел новітньої інформації;

 • вивчення і впровадження інноваційних технологій в навчально — виховний процес, орієнтований на розвиток студента;
 • удосконалення методичної майстерності викладачів, підвищення професіоналізму при проведенні аудиторних занять та позаудиторних заходів;
 • активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення своєї кваліфікації;
 • вивчення та впровадження передового досвіду роботи викладачів.

 

Очолює циклову комісію викладач вищої кваліфікаційної категорії – Дідусенко Світлана Анатоліївна

 

До складу циклової комісії входять:

Єременко Н. М. – викладач ІІ кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Інфраструктура товарного ринку», « Організація і технологія торговельних процесів», «Технічне оснащення».

Філоненко О. О. – викладач першої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Біржова діяльність», «Комерційна діяльність», «Підприємництво».
Козлачкова О. І. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліна «Товарознавство непродовольчих товарів».

Кошова А. С. – майстер виробничого навчання.

 

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

 • Гурток «Світ товарознавства», керівник Дідусенко С. А.;
 • Гурток «Комерсант», керівник Філоненко О. О.;
 • Гурток «Товарознавець», керівник Козлачкова О. І.;