Циклова комісія маркетингу та торгівлі

 

Циклова комісія працює над проблемою:

“Удосконалення навчального процесу шляхом впровадження новітніх комп’ютерних технологій, інтерактивних форм і методів навчання та удосконалення організації навчальної і переддипломної практики. ”

 

Головна мета роботи циклової комісії

підвищення рівня успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у сучасних соціально-економічних умовах вирішувати питання фахової діяльності у закладах різних форм власності.

 

Основними завданнями циклової комісії є:

  • безпосереднє забезпечення навчального процесу відповідно до державних вимог і стандартів освіти;
  • організаційно-методичний супровід освітньої діяльності студентів

(розробка і постійне оновлення робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів дисциплін, програм практик тощо);

  • вдосконалення методичної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання;
  • широке використання у навчальному процесі передового дидактичного

досвіду, сучасних засобів і джерел новітньої інформації;

  • вивчення і впровадження інноваційних технологій в навчально — виховний процес, орієнтований на розвиток студента;
  • удосконалення методичної майстерності викладачів, підвищення професіоналізму при проведенні аудиторних занять та позаудиторних заходів;
  • активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення своєї кваліфікації;
  • вивчення та впровадження передового досвіду роботи викладачів.

Очолює циклову комісію

 

Примаченко Т.А. викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни: «Маркетинг», «Ринкові дослідження», «Логістика».

До складу циклової комісії входять:

Дідусенко С. А. — викладач вищої кваліфікаційної категорії 

 

 

 

Єременко Н. М. – викладач першої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Інфраструктура товарного ринку».

Філоненко О. О. – викладач першої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Біржова діяльність», «Комерційна діяльність», «Підприємництво».
Козлачкова О. І. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліна «Товарознавство непродовольчих товарів».

Карпенко Ю. М.кандидат економічних наук, доцент, вища категорія. Дисципліна «Комунікаційна діяльність».

Пшенична Т. М.кандидат економічних наук, доцент, вища категорія. Дисципліна «Розроблення товару».

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

  • Гурток «Світ товарознавства», керівник Козлачкова О. І.;
  • Гурток «Креатив», керівник Примаченко Т.А.