Декада циклової комісії обліково-економічних дисциплін

Декада циклової комісії обліково-економічних дисциплін пройшла з 20 лютого по 03 березня 2017 року. Усі викладачі комісії прийняли активну участь у її проведенні.

Розпочалася декада з круглого столу обміну досвідом використання інтерактивних технік при викладанні дисциплін циклу. Після чого викладачі циклу прийняли участь у семінарі – практикумі для викладачів коледжу на тему «Інтерактивні методи навчання як засіб формування всебічно – розвиненої особистості».

З метою виявлення та заохочення найбільш талановитих студентів, розкриття творчого потенціалу молоді, сприяння духовному збагаченню особистості, стимулювання інтересу студентів до оволодіння сучасними інформаційними технологіями організовано та проведено I тур Х Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів 1, 2, 3 курсів ВНЗ І-ІІ р.а. Прийняли участь 14 студентів.

Найкращі результати показали:

І місцеГирич Т.О. (КД-33);

ІІ місцеКриволап Ю.О. (ЕП-3);

ІІІ місцеПрибитько В.М. (ЕП-3).

В атмосфері здорової конкуренції, творчого пошуку та ініціативності проходила виставка студентських робіт – стінних газет, кросвордів, найкращих звітів з практик, дослідницьких робіт.

В конкурсі реклами «Наш коледж» прийняли участь команди груп КД-33, МК-1, ТК-22, ЕП-3 та ЕП-4 які презентували своє бачення реклами й довели, що вони не тільки розумні, а ще й веселі, кмітливі та талановиті!

Викладачі циклу переглянули представлені на конкурс роботи:

І місце – команда групи КД-33;

ІІ місце – команда групи ТК-22;

ІІІ місце – команда групи ЕП-4.

Високі знання з фахових дисциплін проявили учасники міжпредметної олімпіади (Бухгалтерський облік, Економіка підприємства, Інформаційні системи та технології). Прийняли участь 13 студентів.

Найкращі результати показали:

І місцеКриволап Ю.О. (ЕП-3);

ІІ місцеВоробей П.П. (ТК-22);

ІІІ місцеЄфіменко Р.А. (КД-33).

Викладачем Змійок Г.В. проведено відкрите заняття з дисципліни «Бюджетна система» на тему «Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків» у групі ФК-2. Заняття було проведено у вигляді лекції із застосуванням мультимедійної презентації. У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його позитивні моменти: актуальність тематики заняття, практична цінність та чіткість подачі матеріалу, вдало розроблена презентація, опорний конспект та на закріплення теми роздатковий матеріал. Присутні відмітили високий рівень володіння викладачем лекційного матеріалу, активність студентів на занятті і побажали молодому викладачу і надалі вдосконалювати свою педагогічну майстерність.

Заходи декади відзначалися різноманіттям. З одного боку, тут треба було показати міцні знання з різних дисциплін циклу, креативність, вміння художньо-образно мислити, а з іншого – проявити здатність бути комунікабельним, впливати на згуртованість колективу.

Організація декади потребувала значної підготовчої роботи. Для проведення заходів викладачі тісно співпрацювали зі студентами у творчій та доброзичливій атмосфері. Плідна праця, активність та зацікавленість студентів допомогли не тільки досягнути поставленої мети, а й запам’ятати усі заходи декади на довготривалий час.

Голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін Т.П. Білоока.

 

Previous Article
Next Article