Професійна компетентність сучасного педагога

28 березня 2017 року відбувся педагогічний семінар на тему: «Професійна компетентність сучасного педагога: самоосвіта, культура і майстерність. Як створити позитивний імідж викладача?»

Метою семінару було сприяти формуванню у викладачів професійної культури та майстерності, прагненню до самовдосконалення, тому що формування позитивного іміджу є актуальною проблемою у діяльності сучасних викладачів, завдання яких готувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців.

Викладачі Ющенко І. М., Пустовойт А. В., Чумак Т. М., Молчаненко О. В. виступили з підготовленими доповідями та дослідженням.

Ющенко І. М. розкрила поняття «компетентність педагога», назвала рівні оволодіння професійною майстерністю, охарактеризувала складові професійної майстерності, перелічила основні якості сучасного педагога і закликала викладачів намагатися виховувати їх в собі та визначила основні шляхи підвищення професійної компетентності викладача.

Пустовойт А. В. охарактеризувала роль спілкування, проаналізувала манеру та роль невербального спілкування між викладачами та студентами та провела інтерактивну вправу у вигляді рольової гри.

Чумак Т. М.  виступила з доповіддю на тему «Самоосвіта як шлях вдосконалення професійних здібностей педагога». Було розкрито поняття «самоосвіта», основні завдання , компоненти, етапи організації самоосвіти.

Молчаненко О. В. відзначила, що імідж викладача є сукупністю зовнішніх і внутрішніх характеристик, а формування іміджу викладача – це поетапний процес. За її словами: «Імідж – це образ викладача, який вимагає постійної праці над собою».

Previous Article
Next Article