Тиждень циклової комісії фінансово-економічних дисциплін

Тиждень циклової комісії фінансово-економічних дисциплін пройшов з 26 лютого по 02 березня 2018року. Усі викладачі комісії приймали активну участь у його проведенні.

Тиждень розпочався з міжпредметної олімпіади (Бухгалтерський облік, Економіка підприємства, Інформаційні системи та технології), в якій взяли участь 12 студентів. Студенти показали високий рівень знань з фахових дисциплін.

Найкращі результати показали:

І місце – Федорина Катерина ЕП-4;

ІІ місце – Дідок Євгенія МК-1;

ІІІ місце – Садова Яна ПТБ-1.

Організовано та проведено I тур ХІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів 1, 2, 3 курсів ВНЗ І-ІІ р.а. Прийняли участь 17 студентів.

Найкращі результати показали:

І місцеОстровецька Юлія, група  ЕП-4;

ІІ місцеФедорина Катеринагрупа ЕП-4;

ІІІ місцеКанчура Анастасія, група ЕП-4.

З метою виявлення та заохочення найбільш талановитих студентів, розкриття творчого потенціалу молоді, сприяння духовному збагаченню особистості, стимулювання інтересу студентів до фахових дисциплін в актовій залі коледжу була проведена інтелектуальна гра «ДУЕЛЬ між ЕКОНОМІСТАМИ та ФІНАНСИСТАМИ»

            

Викладачем Петровською В.О. проведено відкрите заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему «Заробітна плата» у групі ПТБ-1.

Заняття було проведено у вигляді лекції з використанням інтерактивних методів навчання та застосуванням мультимедійної презентації. У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його позитивні моменти: актуальність тематики заняття, практична цінність та чіткість подачі матеріалу, вдало розроблена презентація, опорний конспект, роздатковий матеріал та на закріплення теми інтерактивна гра.

Присутні відмітили високий рівень володіння викладачем лекційного матеріалу та творчий підхід до методики викладання предмету, активність студентів на занятті. Це свідчить про багатий педагогічний досвід викладача.


Організація тижня потребувала значної підготовчої роботи. Для проведення заходів викладачі тісно співпрацювали зі студентами у творчій та доброзичливій атмосфері. Заходи тижня були різноманітними. З одного боку студенти показали міцні знання з різних дисциплін циклу, креативність, а з іншого – проявили здатність бути комунікабельними та працювати в колективі.

Голова циклової комісії фінансово – економічних дисциплін Т.П. Білоока.

Previous Article
Next Article