Циклова комісія правових дисциплін

Циклова комісія правових дисциплін працює над проблемою:  

«Впровадження новітніх технологій та форм організації навчального процесу, формування правової свідомості, інформаційно-комунікативної культури особистості, розвиток критичного мислення та медіаграмотності студентів, що  є запорукою якості підготовки молодшого спеціаліста».

 Головні завдання, над якими буде працювати комісія в 2016 — 2017 навчальному році 

  1. Упровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу (медіаграмотність студентів).
  2. Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.
  3. Продовження роботи з впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення (інтерактивні методи навчання).
  4. Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальноїта виховноїдіяльностей.
  5. Робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості.
  6. Індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студента.
  7. Робота з підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
  8. Проведеннязаходів щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» (доповнення –  листа Міністерства освіти та науки України «Щодо застосування державної мови» від 07.10.2016 р.) . Крім цих проблем робота комісії спрямована на розв’язання поточних завдань із впровадженням нових форм навчання та виховання студентів, виконання обов’язкових функцій кожним викладачем.

Очолює циклову комісію

викладач вищої кваліфікаційної категорії , викладач – методист Сокол Юлія Федорівна. Дисципліни «Правознавство», «Трудове право».

До складу циклової комісії входять:

Сокол М. В. – викладач  вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист. Дисципліна  «Політологія».

Жостка А. М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист. Дисципліни «Всесвітня історія», «Історія України».
Чумак Т. М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Теорія держави і права», «Цивільне та сімейне право».

Гречка Т. А. –  викладач І  кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Адміністративне право», «Фінансове право».

Зоріна Л. М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Економічна теорія», «Політична економія».

Селецький О. В. – кандидат юридичних наук. Дисципліни «Конституційне право України», «Юридична деонтологія».

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

Гурток «Феміда», керівник Сокол Ю. Ф.