Циклова комісія загальноосвітньої підготовки

Циклова комісія загальноосвітньої підготовки працює над проблемою:

«Використання інтерактивних методів навчання, як засобу формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення предметів загальноосвітнього циклу».

Основна робота циклової комісії загальноосвітньої підготовки полягає у сприянні формуванню і закріпленню умінь і навичок, підвищенню рівня грамотності студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Головними напрямками роботи циклової комісії над даною проблемою є:

  1. Організація і забезпечення підготовки за рівнем загальної середньої освіти.
  2. Удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно — комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань студентів.
  3. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.
  4. Розв’язання проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента.
  5. Удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

Очолює циклову комісію – викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач – Савенко Ірина Володимирівна.

До складу циклової комісії входять:

   Алісеєнко А. І. –викладач І кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Біологія», «Хімія».

Бурдюгова С. І. –викладач І кваліфікаційної категорії. Дисципліна «Географія», «Географія туризму».

Ющенко І. М. –викладач ІІ кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Математика», «Інформатика».

Єфімова І. А. — викладач ІІ кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Іноземна мова»,  «Зарубіжна література».

Сипливець С. П. — викладач ІІ кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Українська мова», «Українська літератури».

Чирок Я. В. — викладач ІІ кваліфікаційної категорії. Дисципліна «Математика».

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

Гурток з фізики та астрономії «Квант» керівник Савенко І. В.

Гурток з біології та хімії «Юні дослідники» керівник Алісеєнко А. І.

Гурток з географії «Країнознавці» керівник Бурдюгова С. І.

Гурток з інформатики «Компютер – мій друг та помічник» керівник Ющенко І. М.

Гурток із зарубіжної літератури «Літературне кафе» керівник Довженко І. А.

Гурток з української літератури «ЮнКор» керівник Сипливець С. П.