Відкрите заняття з дисципліни «Страхові послуги»

13 березня 2018 року викладачем Кошовою А. С. було проведено відкрите заняття з дисципліни «Страхові послуги» у групі ФБС — 4 на тему «Страхування життя».

Було розглянуто мету та принципи страхування, класифікацію та загальні положення страхування, охарактеризовано накопичувальне та змішане страхування життя. Структура заняття чітка і послідовна, наявний логічний зв’язок між етапами заняття. Усі питання теми висвітлені. Підібрані завдання та ситуації для узагальнення нового матеріалу. Розповідь викладача супроводжувалася вдало розробленою презентацією.

 

Previous Article
Next Article