Історія

Діяльність Коледжу економіки і технологій Чернігівського державного технологічного університету розпочалась з Чернігівського технікуму радянської торгівлі в 1966 році. Заклад створено наказом Міністерства торгівлі УРСР за №21 від 20 травня 1966 року згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1962 року №204 „ Про заходи по покращенню підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування в Українській РСР».

Першим директором навчального закладу стала Кастрицька Лариса Володимирівна

Згідно з наказом Міністерства торгівлі України від 19.09.1991 року №91  Чернігівський технікум радянської торгівлі перейменовано у Чернігівський комерційний технікум.

Директором комерційного технікуму став Іванченко Володимир Вікторович

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №15 від 18.01.1992 року «Про передачу навчальних закладів Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі до системи Міносвіти України» технікум переданий у підпорядкування Міністерства освіти України.

З 2006 р. директор — Сокол Михайло Вікторович

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №971 від 11.08.2011 року Чернігівський комерційний технікум припинив діяльність шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету як структурного підрозділу і функціонує в статусі Коледжу економіки і технологій Університету із збереженням ліцензованого обсягу та державного замовлення на підготовку фахівців.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України « Про управління об’єктами державної власності» та згідно наказу Міністерства освіти і науки України №875 від 25.07.2014 Коледж економіки і технологій має статус відокремленого структурного підрозділу ЧНТУ.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2019 року № 1532 «Щодо перейменування Чернігівського національного технологічного університету» Чернігівський національний технологічний університет перейменовано у Національний університет «Чернігівська політехніка».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2020 року № 705 «Щодо перейменування відокремлених структурних підрозділів Чернігівського національного технологічного університету» Коледж економіки і технологій ЧНТУ перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».

Структура коледжу включає  технологічне, економічне та правове відділення, 7 циклових комісії.

За роки існування закладу підготовлено понад 15 тисяч висококваліфікованих спеціалістів для торгівлі та готельно-ресторанного господарства. Підготовка молодших спеціалістів і фахових молодших бакалаврів у Коледжі здійснюється на базі повної загальної та базової загальної середньої освіти через денну та заочну форми навчання. Загальний ліцензований обсяг підготовки студентів складає 555 осіб.