Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок


072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯАктуальність професій


У перекладі з французької слово «фінансист» означає «той, хто керує фінансами».

Фінансист – спеціаліст, який розбирається в тенденціях фінансових ринків, вміє аналізувати ризики, прогнозувати зміни і вкладати гроші в перспективні проекти, затребуваний на підприємствах різних форм власності так і у самозайнятих осіб.

Також фінансист здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку у всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Висококваліфікований фахівець повинен бути всебічно розвиненим, мати гострий аналітичний розум, уміння якісно прогнозувати ситуацію, приймати правильні рішення в екстремальних ситуаціях, вміти робити висновки та корегувати їх в залежності від змін, які відбуваються в світі економіки і політики. Бути комунікабельним, працювати в команді, оскільки управління коштами інших людей – це дуже відповідальна робота.


Працевлаштування


  • комерційних банках та страхових компаніях;
  • інвестиційних компаніях, недержавних пенсійних фондах та ін.;
  • державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, державне казначейство, територіальні фінансові органи) та ін.;
  • аудиторських фірмах та аналітичних центрах, на фондовому ринку та ін.;
  • фінансових відділах і бухгалтерських службах організацій та підприємств усіх форм власності.

Фаховий молодший бакалавр (або фахівець) підготовлений до роботи в галузі економіки за Національним класифікатором України:«Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 009:2010:

Секція К Фінансова та страхова діяльність
64 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
64.1 Грошове посередництво
64.19 Інші види грошового посередництва
64.2 Діяльність холдингових компаній
64.3 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
64.9 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування
64.99 Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування
65.1 Страхування
65.11 Страхування життя
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
65.2 Перестрахування
65.3 Недержавне пенсійне забезпечення
66 Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг і страхування
66.11 Управління фінансовими ринками
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування і пенсійного забезпечення.
66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.22 Діяльність страхових агентів та брокерів
66.3 Управління фондами
Секція L Операції з нерухомим майном
68 Операції з нерухомим майном
68.1 Купівлі та продаж власного нерухомого майна
68.2 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна
68.3 Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
Фахівець здатен виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
3411 Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій
3412 Агент страховий
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
3419 Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
3419 Інспектор кредитний
3419 Інспектор обмінного пункту
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління
3439 Інспектор-ревізор
3439 Ревізор
3439 Інспектор з інвентаризації
3442 Інспектори податкової служби
3442 Інспектор з контролю за цінами
3442 Ревізор-інспектор податковий

Під час навчання у коледжі здобувачі освіти проходять практику на підприємствах міста і області зокрема ПАТ КБ Приватбанк філія «Чернігівське РУ»; АТ «Перший український міжнародний банк»; АТ «Укрексімбанк»; АТ «Укрсиббанк»; АТ «ТАСКОМБАНК»; Полікомбанк; Райфайзен Банк Аваль; ТОВ «Чернігівський автозавод»; ПАТ «Альфа-Банк»; Філія – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк»; ПАТ «АБ «Експрес банк»; АБ «Укргазбанк»; ПАТ «Кредобанк».

Випускники закладу можуть продовжувати навчання у Національному університеті «Чернігівська політехніка» та інших закладах вищої освіти.


 

Здобувачі освіти спеціальності є активними учасниками всіх професійних заходів коледжу, міста та України. Вони беруть активну участь у проведенні свят, конкурсів, науково-практичних конференцій та олімпіад, що сприяє підвищенню професійної майстерності та вдосконаленню фахових навичок.

Якщо Ваша мета здобути перспективну професію, яка забезпечить стабільний, високого рівня, дохід та набути вміння орієнтуватися у сфері фінансів – обирайте спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»!

 

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!!!