Циклова комісія маркетингу та торгівлі

Циклова комісія працює над проблемою:

“Удосконалення навчального процесу шляхом впровадження новітніх комп’ютерних технологій, інтерактивних форм і методів навчання та удосконалення організації навчальної і переддипломної практики.”

 

 Головна мета роботи циклової комісії –

підвищення рівня успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у сучасних соціально-економічних умовах вирішувати питання фахової діяльності у закладах різних форм власності.

 Основними завданнями циклової комісії є:

  • безпосереднє забезпечення навчального процесу відповідно до державних вимог і стандартів освіти;
  • організаційно-методичний супровід освітньої діяльності студентів (розробка і постійне оновлення робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів дисциплін, програм практик тощо);
  • вдосконалення методичної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання;
  • широке використання у навчальному процесі передового дидактичного досвіду, сучасних засобів і джерел новітньої інформації;
  • вивчення і впровадження інноваційних технологій в навчально — виховний процес, орієнтований на розвиток студента;
  • удосконалення методичної майстерності викладачів, підвищення професіоналізму при проведенні аудиторних занять та позаудиторних заходів;
  • активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення своєї кваліфікації;
  • вивчення та впровадження передового досвіду роботи викладачів.

 

Очолює циклову комісію: Примаченко Тетяна Анатоліївна – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Маркетинг», «Ринкові дослідження», «Логістика».

 

До складу циклової комісії входять:

 

Дідусенко С.А. викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Товарознавство продовольчих товарів».

Козлачкова О.І.– викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліна «Товарознавство непродовольчих товарів».

 

Філоненко О. О. – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Біржова діяльність», «Комерційна діяльність», «Підприємництво».

 

Єременко Н.М.– викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліна «Інфраструктура товарного ринку», «Обладнання підприємств торгівлі», «Економічний аналіз».

 

 

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

  • Гурток «Світ товарознавства», керівник Козлачкова О. І.;
  • Гурток «Креатив», керівник Примаченко Т. А.

Звіт роботи циклової комісії маркетингу та торгівлі (за 2020-2021 навчальний рік)