Циклова комісія правових дисциплін 

Циклова комісія правових дисциплін працює над проблемою:  

«Впровадження новітніх технологій та форм організації освітнього процесу, формування правової свідомості, інформаційно-комунікативної культури особистості, розвиток критичного мислення та медіаграмотності здобувачів освіти, що  є запорукою якості підготовки фахового молодшого бакалавра».

Головні завдання, над якими працює циклова комісія:

  1. Упровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу процесу (медіаграмотність студентів).
  2. Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.
  3. Продовження роботи з впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення (інтерактивні методи навчання).
  4. Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти через використання різноманітних форм і методів навчальної та виховної діяльностей.
  5. Робота з обдарованими здобувачами освіти, розвиток їх інтелекту та зацікавленості.
  6. Індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів освіти.
  7. Робота з підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
  8. Проведення заходів щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» (доповнення –  листа Міністерства освіти та науки України «Щодо застосування державної мови» від 07.10.2016 р.) .

Крім цих проблем робота комісії спрямована на розв’язання поточних завдань із впровадженням нових форм навчання та виховання здобувачів освіти, виконання обов’язкових функцій кожним викладачем.

 

Очолює циклову комісію:

Сокол Юлія Федорівнавикладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Дисципліни «Основи правознавства», «Трудове право», «Громадянська освіта».

До складу циклової комісії входять:
Сокол М. В. – викладач  вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Дисципліна  «Політологія».

Чумак Т. М.– викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Теорія держави і права», «Цивільне та сімейне право».

Гречка Т. А.спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Дисципліни: «Адміністративне право», «Фінансове право».

 

Кобзар В.В. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат юридичних наук.

Дисципліни: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Конституційне право», «Історія держави і права України».

 

Савінова В.М. – викладач першої кваліфікаційної категорії. Дисципліни: “Історія держави і права зарубіжних країн”, “Юридична деонтологія”, “Спадкове та сімейне право”

\

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

  • Гурток «Феміда», керівник Сокол Ю. Ф.

Звіт роботи циклової комісії правових дисциплін (за 2020-2021 навчальний рік)