Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін працює над проблемою:

«Формування системи компетенцій фахового молодшого бакалавра при вивченні предметів загальноосвітнього циклу»

Основна робота циклової комісії загальноосвітньої підготовки полягає у сприянні формуванню і закріпленню умінь і навичок, підвищенню рівня грамотності студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Головними напрямками роботи циклової комісії над даною проблемою є:

  1. Організація і забезпечення підготовки за рівнем повної загальної середньої освіти.
  2. Формування ключових компетентностей студентів як передумова підготовки конкурентноспроможного фахівця.
  3. Удосконалення організаційних форм навчання з використанням інформаційно — комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань студентів.
  4. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.
  5. Розв’язання проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента.
  6. Удосконалення форм і методів науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

 

Очолює циклову комісію – викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач – Савенко Ірина Володимирівна.
До складу циклової комісії входять:
Бурдюгова С. І.– викладач І кваліфікаційної категорії.

Дисципліни «Географія», «Природничі науки. Географія», «Географія туризму».

Сергеєва С. П. – викладач І кваліфікаційної категорії.

Дисципліни «Українська мова», «Українська література».

Ющенко І.М.– викладач ІІ кваліфікаційної категорії.

Дисципліни «Математика», «Інформатика».

Овсієнко А.В.– викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст».

Дисципліна «Природничі науки. Біологія та екологія.»

Левицька М.В. – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни «Українська мова», «Зарубіжна література».

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

Гурток з фізики та астрономії «Квант» керівник Савенко І. В.

Гурток з географії «Країнознавці» керівник Бурдюгова С. І.

Гурток з інформатики «Комп’ютер – мій друг та помічник» керівник Ющенко І. М.

Гурток з української літератури «ЮнКор» керівник Сергеєва С. П.