Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін працює над проблемою:

«Інтерактивні методи навчання іноземних мов як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних спеціальностей».

Основна мета навчальної роботи викладачів циклової комісії – висококваліфіковане навчання студентів іноземних мов на основі інноваційних методів навчання. На практичних заняттях викладачі застосовують якісно нові підходи до мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців, приділяють основну увагу фахово-орієнтованому навчанню, використовують традиційно — класичні та сучасні методи навчання, серед яких основними є: описово-аналітичний, зіставний, прагматичної інтерпретації тексту, комунікативний, інтерактивний, навчальної дискусії, метод проектів, метод мультимедіа та Інтернет-технологій.

Серед усіх методів перевага надається комунікативному, основна мета якого – забезпечити практичне використання іноземної мови як у загальновживаній сфері, так і у сфері професійного спілкування.

Головними напрямками роботи циклової комісії гуманітарних дисциплін над даною проблемою є:

  • Наукові дослідження в галузі методики навчання іноземним мовам в нелінгвістичному ВНЗ.
  • Використання актуальних методів навчання у навчальному процесі: комунікативного, інтенсивного, проблемного, когнітивного, а також методів проекту та „кейс-стаді”.
  • Використання нових освітніх технологій дистанційного навчання, заснованих на використанні можливостей сучасної комп’ютерної техніки.
  • Розробка та впровадження електронних методичних матеріалів.
  • Вдосконалення та розвиток естетичного та художнього виховання студентів.
  • Формувати у студентів загальні компетенції та сприяння розвитку здібностей самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома.

 

Очолює циклову комісію:

викладач вищої кваліфікаційної категорії – Кудряшова Лариса Анатоліївна.

До складу циклової комісії входять:

 

Івжак Н. Ю. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Іноземна мова»та «Іноземна мови за проф. спрямуванням»
Рондар І. А. – викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Українська мова» та «Українська мова за проф. спрямуванням».
Лагункова Н.М.– керівник фіз. вихованння коледжу, член виконкому федерації легкої  атлетики області, старший тренер області з легкої атлетики,  викладач
вищої категорії, майстер спорту. Дисципліни «Фізичне виховання» та «Фізична культура».
Довбенко А.А.– викладач вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни «Фізичне виховання» та «Фізична культура».
Бараненкова Н.А. – викладач іноземної мови.

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

Гурток « Clever and Clever»  керівник Кудряшова Л. А.

Гурток «English – speaking club» керівник Івжак Н. Ю.

Гурток «Українознавство» керівник Рондар І. А.