Соціальна робота

Освітня програма профільної середньої освіти спеціальності 231 Соціальна робота

ОП-ФБС-профіль-20

Освітньо — професійна програма «Соціальна робота»

Освітньо — професійна програма 231 Соціальна робота 2020р.

ОП-СР-профіль-2020

Актуальність професії

Фахівець соціальної роботи є однією із професій найбільш затребуваних у суспільстві.  Для цієї галузі потрібні фахівці, що прагнуть допомагати меш захищеним верствам населення, бути співчутливим, товариським, розумним, допитливим, постійно займатися самовдосконаленням і не боятися труднощів, мати ґрунтовні знання та високі морально – етичні якості, щоб вирішувати долі інших людей та допомагати їм.

Соціальний працівник – одна з тих професій, яка підтримує людину тоді, коли вихід самотужки їй не вдається знайти. Людські проблеми та їх вирішення є основним вектором діяльності соціального працівника. Сама ж соціальна робота невідривна від суспільства і спрямована на усі його проблемні прошарки.

Професія соціального працівника є складною, виснажливою та напруженою, вона неналежно оцінена державою, часом і суспільством. Але соціальна робота неймовірно цікава, служить на благо, дарує людям надію, відстоює права тих, від кого відвернувся світ та повертає у суспільство тих, хто не міг в ньому втриматися, дарує життя у всіх сенсах цього виразу.

Соціальна робота  – це вияв милосердя, творення добра та турбота про ближнього не тільки через службові обов’язки, а й за велінням совісті та покликанням душі.  Саме тому соціальна робота — не лише професія, це покликання, найвищою нагородою за яке є людська шана та вдячність.

Під час навчання у закладі освіти студенти проходять практику у організаціях та підприємствах різних типів, також відвідують екскурсії для поглиблення знань про роботу соціальних працівників в організаціях соціальної сфери.

Чернігівський навчально — реабілітаційний центр

Здобувачі фахової передвищої освіти можуть працювати на підприємствах будь – якої організаційно – правової форми власності, в органах державної влади та управління.

Після закінчення навчання випускники можуть обіймати на посадах

• соціальний працівник;

• інспектор центру соціальних служб для молоді;

• керівник дитячих об’єднань та організацій;

• інспектор в органах державної влади та управління;

• працівник органів внутрішніх справ, установ пенітенціарної системи;

• інспектор соціальної допомоги;

• соціальний працівник у освітянських та культурнопросвітницьких закладах;

• консультант з соціальних питань

• соціального працівник за місцем проживання;

• вихователь закладів пенітенціарної системи, приймальників-розподільників;

• співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення;

• працівник організацій — суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню;

• працівник служб підтримки та розвитку сім’ї;

• інспектор служб у справах дітей; місцевих рад, працівник органів опіки;

• спеціаліста служби зайнятості;

• соціальний працівник на підприємстві;

• фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування;

• вихователь соціальний по роботі з дітьмиінвалідами;

Випускники закладу можуть продовжувати навчання у Національному університету «Чернігівська політехніка» та інших закладах вищої освіти.

Дисципліни, що формують загальні компетентності

 • Основи філософських знань
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Історія української культури
 • Основи психології
 • Соціологія
 • Правознавство
 • Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
 • Етика й естетика
 • Друга іноземна мова
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Економічна теорія
 • Безпека життєдіяльності
 • Екологія
 • Бухгалтерський облік
 • Політологія
 • Соціальна психологія
 • Вікова психологія

Дисципліни, що формують спеціальні компетентності

 • Методика та технології соціальної роботи
 • Теорія соціальної роботи
 • Право соціального забезпечення
 • Економіка соціальної роботи
 • Цивільне та господарське право
 • Адміністративне право
 • Сімейне право
 • Трудове право
 • Організація і облік соціальних виплат
 • Соціальна робота з сім’ями і дітьми, жінками
 • Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів
 • Соціальна робота на виробництві
 • Місцеве самоврядування і соціальна робота
 • Основи валеології
 • Основи медичних знань
 • Медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями
 • Документальне забезпечення соціальної роботи
 • Охорона праці

Якщо Ви мрієте працювати у сфері, яка стрімко розвивається, допомагати людям, зростати як особистість та компетентний фахівець, опанувати знання та уміння необхідні для роботи у соціальній сфері, тоді

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!