Матеріально-технічна базаНавчальний заклад має земельну ділянку 0,8 га, на якій знаходяться триповерховий навчальний корпус та п’ятиповерховий гуртожиток з житловими та навчально-лабораторними приміщеннями.

Загальна площа усіх приміщень складає 6082,9 кв. м, в тому числі площа навчально-лабораторних приміщень – 4583,8 кв. м. з урахуванням 2091,1 кв. м. гуртожитку, у якому з моменту вводу у експлуатацію обладнано навчальні приміщення. Контингент студентів становить 677 осіб денної форми та 93 особи заочної форми навчання (всього 770 осіб). Середня площа, яка припадає на одного студента, складає 6 кв.м при нормі 2,4 кв.м.

Для організації навчального процесу, проведення практичних занять та виробничого навчання задіяно 17 навчальних кабінетів та 6 лабораторій. У навчальному корпусі є спортивні споруди площею 271 м2, актова зала на 300 місць площею 292,4 м2, функціонує їдальня-майстерня на 125 місць, буфет на 45 місць.

Стан інженерно-технічних комунікацій і систем забезпечення та захисту будівель коледжу:

Комунікації і системи Характеристика Стан
Опалення Централізоване Відповідає нормам
Вентиляція Природна і примусова Відповідає нормам
Водопостачання Централізоване холодне водопостачання Відповідає нормам
Очищення Загальна каналізація, сантехнічним обладнанням забезпечена відповідно з нормами Відповідає нормам
Система пожежозахисту 1 пожежний гідрант Відповідає нормам
Освітлення Природне і штучне (електричне) Відповідає нормам
Температура 18-200С Відповідає нормам
Відносна вологість 50-60% Відповідає нормам

Усі будівлі та приміщення знаходяться у задовільному санітарно-технічному стані. У приміщеннях постійно підтримується температурний режим, який дозволяє планомірно проводити навчальний процес. Протягом періоду експлуатації проводиться поточний ремонт приміщень та частково капітальний ремонт, що дозволяє утримувати їх у нормальному санітарно-технічному стані.

Кожна циклова комісія має закріплені приміщення для педагогічного персоналу, в т.ч. методичний кабінет та викладацьку, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, приміщення для зберігання навчальних матеріалів.

Лабораторії, аудиторії та кабінети Коледжу в достатній мірі оснащені необхідним обладнанням та приладами, технічними засобами навчання (мультимедійні проектори, тощо) та відповідною документацією.

Коледж має 43 персональних комп’ютери, які розташовані у комп’ютерних класах та лабораторіях і використовуються у 3 зміни (129 од.). Усі комп’ютерні класи підключені до міжнародної інформаційної мережі Internet.