Право

Професійною діяльністю фахового молодшого бакалавра з права є охорона й захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

 

Видами професійної діяльності у сфері права є:

 • адвокатська діяльність;
 • судова діяльність;
 • правоохоронна діяльність;
 • нотаріальна діяльність;
 • діяльність у сфері юстиції та інші.

 

Фаховий молодший бакалавр з права здатний виконувати професійні роботи за професіями:

 • помічник адвоката;
 • помічник нотаріуса;
 • помічник юриста;
 • судові секретарі, виконавці та розпорядники;
 • секретарі адміністративних органів;
 • помічник керівника;
 • – референт;
 • офісний службовець;
 • організатор з персоналу;
 • інспектор з кадрів;
 • організатор діловодства та інші.

Перевагами навчання за спеціальністю «Право» є:

 • отримання диплома державного зразка за спеціальністю «Право»;
 • отримання ґрунтовних знань з основних галузей матеріального і процессуального права;
 • проходження практики в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, адвокатурі, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності;
 • отримання досвіду і практики роботи з документами юридичного характеру;
 • набуття вмінь володіння юридичною термінологією;
 • здатність проводити пошук нормативно-правових актів, наукових джерел;
 • вміння здійснювати кваліфікацію правопорушення та визначати види юридичної відповідальності;
 • застосовування набутих правових знань у різних життєвих ситуаціях;
 • можливість продовжувати навчання за ступеневою освітою в Національному університеті «Чернігівська політехніка» за освітніми програмами: Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.), Адміністративна юстиція (Суд. Публічна адміністрація та антикорупційні органи), Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога), «Правоохоронна діяльність» та інших провідних вузах України для здобуття освітнього рівня бакалавра та магістра;
 • можливість подальшого розвитку та вдосконалення фахової підготовки.

Освітній процес за спеціальністю «Право» проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, із залученням новітніх методик.

 

З метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, удосконалення практичних навичок, здобувачі правової освіти проходять практику  в органах державної влади  та органах місцевого самоврядування, адвокатурі, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності.

На основі вивчення дисциплін зі спеціальності «Право» у здобувачів освіти формуються наступні основні фахові компетентності:

 • здатність грамотно формулювати свої думки, аргументувати їх в процесі публічного виступу;
 • здатність розуміти необхідність поваги до честі та гідності особистості;
 • захисту прав і свобод людини і громадянина;
 • здатність визначати правову сутність держави, функції, її форму та структуру апарату;
 • здатність володіти юридичною термінологією;
 • здатність застосовувати знання основних правил роботи з документами;
 • здатність проводити пошук нормативно-правових актів, наукових джерел;
 • здатність розуміти особливості застосування норм матеріального і процесуального права;
 • здатність до критичного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення;
 • здатність розуміти способи та засоби забезпечення виконання вимог законності та правопорядку.
 • здатність розуміти правовий зміст правопорушення та юридичної відповідальності.
 • здатність застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях і формувати обґрунтовані правові висновки.

У даний час відбувається процес розбудови правової держави в Україні і тому на правників покладаються надії та завдання утвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.

Отже, для нашої країни професійна діяльність в сфері права є актуальною і надзвичайно важливою.

 

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО»!

 

 • Це слова подяки від Хоменко Олі, випускниці 2019 р. гр. Пр-5. Разом з нею працюють випускниці цієї ж групи Звонок А. та Трусенко Я.Якщо ще пару слів, то із самого початку юридична сфера мене зацікавила своєю , так сказати, цілеспрямованістю, впевненістю, ризиком і можливістю швидко реагувати і думати. Коледж дав для мене початок всього, що в мене зараз є в роботі. Прекрасний викладацький колектив тільки додавав наснаги працювати, а одногрупники була такі круті, що і погуляти ніколи не забували. Мій перший робочий день був відразу після практики, я ще пам‘ятаю, була на 4 курсі коледжу. Було важко, страшно, але зараз страшно уявити себе не частиною прекрасного робочого колективу! Я випускалась із коледжу вже як працівник канцелярії, зараз маю змогу працювати в апараті судді. Все можливо, якщо вірити!)