ера

Захист практик студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

Студенти академічних груп ГР 7, 9, 5, 6 спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа завершили проходження навчальної та технологічної практик під керівництвом викладача Смаглюк А.О. в готельно-ресторанних комплексах м. Чернігів та Чернігівської області.

За результатами набутих практичних умінь студентами були написані та представлені до захисту звіти.

Підсумки проведеного захисту доводять, що майбутні фахівці спеціальності 241 Готельно-ресторанної  справи мають глибокі знання та володіють професійними навичками.