нор

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Навчальна практика здобувачів освіти спеціальності 181 Харчові технології традиційно завершується екзаменом, під час якого вони демонструють рівень своєї практичної підготовки.

З 15 по 17 вересня здобувачі представляли на розгляд екзаменаційної комісії свої роботи, презентували технологію їх виготовлення і оформлення. Необхідно зазначити, що більшість продемонстрованих робіт було оцінено на «відмінно».

ВІТАЄМО здобувачів освіти і бажаємо їм подальших успіхів і творчих досягнень!