53PQ4U2Kct0

Відкрите заняття з хімії

22 листопада викладачем Алісеєєнко А.І. проведено відкрите лабораторне заняття з хімії в групі ФБС-4 на тему «Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат-йона».

Лабораторне заняття – один з активних методів проведення занять, дозволяє активно розвивати самостійність та пізнавальні інтереси, практичні навички.

53PQ4U2Kct0 aFkXu-dJU7A IoPNPQuk6jw qojGOhnUqmQ US-yLqlgITQ XC7VpNaVJg4 XdQn0kVWFj8

Присутнє розкриття значення теми для майбутньої професійної діяльності; емоційне забарвлення викладання; застосування методу порівняння та аналогій; ефект здивування, зацікавлення студентів, їх постійна активізація.

Сформовані на занятті практичні вміння та навички відповідають вимогам ОКХ спеціальності.