ааа

Засідання атестаційної комісії щодо атестації викладачів

30 березня 2021 року у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховому коледжі економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» відбулося засідання атестаційної комісії щодо атестації викладачів: Сокола М.В., Ілляшенко Л.О., Гречки Т.А., Жосткого А.М., Івжак Н.Ю., Рондар І.А., Сокол Ю.Ф., Чумак Т.М., Змійок Г.В., Кошової А.С., Портної Ю.О., Чоботар Г.О.

Викладачі звітували про професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. Надали інформацію про удосконалення та набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності, про формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей.

Заступник директора з навчальної роботи відмітила, що викладачі в освітньому процесі використовують сучасні інноваційні технології; створили та удосконалили в повному обсязі комплекси методичного забезпечення; ведуть активну позааудиторну роботу.

Атестаційна комісія ухвалила, що педагогічні працівники відповідають займаним посадам.