Соціальні групи

Пропонуємо ознайомитися з термінологією деяких соціальних категорій:

Згідно з ЗУ «Про охорону дитинства»
Дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше;
Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначаються Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», який набрав чинності 13 січня 2005 року і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства.

Сирота – дитина, що не досягла повноліття, і що росте без одного чи обох батьків. Це дитина, у якої:
— батьки померли;

— мати померла, дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері.

Дитина, позбавлена батьківського піклування – це дитина, яка залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісти відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинута дитина, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.

Дитина-інвалід – дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту;
Статус дитини-інваліда надає медичний заклад (є посвідчення).

Неповна сім’я – сім’я, що складається з матері або батька і дитини (дітей);

Багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

Дитина з багатодітної родини – це дитина мешкає в родині, де виховується три та більше дітей (зокрема, які знаходяться під опікою або піклуванням).

Дитина-напівсирота – дитина, в якої помер один з батьків.
Законодавство України не містить визначення поняття «напівсирота». Виходячи з того, що сиротою вважається дитина, батьки якої померли або загинули, напівсиротою можна вважати дитину, один з батьків якої помер або загинув. Тому якщо підходити формально, то не можна вважати напівсиротою дитину, батько якої позбавлений батьківських прав (позбавлення батьківських прав, до речі не позбавляє від обов’язку утримувати дитину), або пропав безвісті (оскільки факт смерті засвідчується за наявності рішення суду про визнання померлим, а не безвісті відсутнім).

Дитина одинокої матері – це дитина, яку виховує тільки мати, тому що:
— дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері;
— батько дитини помер (або батько дитини визнаний судом безвісті відсутнім, або батько дитини визнаний судом померлим, або батько дитини визнаний недієздатним, або батько дитини знаходиться у розшуку), до того ж, призначити дитині пенсію через втрату годувальника неможливо, бо він не мав достатнього трудового стажу.
Одинокі матері стоять у обліку в УПСЗН (управління праці та соціального захисту населення) та отримують там на дитину допомогу одинокої матері.

Дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС – це дитина, у якої: батько або один з батьків мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, що підтверджено посвідченням.

Малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї, і яка стоїть на обліку в УПСЗН (управління праці та соціального захисту населення) та отримує там допомогу.