Відокремлений структурний підрозділ

Рейтинг успішності студентів І року навчання

Економічне відділення

ЕП-7 МК-3-11 МК-4-9 ПТБ-3-11 ПТБ-4-9 СР-6 ФБС-6

Технологічне відділення

Рейтинг І курс ГР пзсо Рейтинг І курс ГР бзсо Рейтинг І курс ХТ пзсо Рейтинг І курсу ХТ бзсо