Відокремлений структурний підрозділ

Робота експертної комісії

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» та наказу Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2019 р. № 382-Л з 15 по 17 травня 2019 року у Коледжі економіки і технологій працювала експертна комісія у складі Михайлової Марії Володимирівни, заступника декана економічного факультету, доцента кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидата економічних наук, доцента та Костюк Євгенії Миколаївни, заступника директора з навчально-методичної роботи, викладача-методиста циклової комісії товарознавства та підприємництва Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

 

 

Експертна комісія розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету, пов’язаної з підготовкоюмолодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Висновки знаходяться у розділі Спеціальності — Маркетинг