1-780x400

Відкрите заняття Сокол Ю.Ф.

Викладач Сокол Ю.Ф. 04.02.2021 р. провела відкрите лекційне заняття з теми «Робочий час і час відпочинку» в гр.ПР-8, навчальна дисципліна «Трудове право».

Мета лекційного заняття: аналіз правового змісту таких інститутів трудового права як робочий час і  час відпочинку, виявлення особливостей їх правового регулювання; узагальнення та систематизація знань про режими робочого часу та способи його обліку.

Актуальність теми: економічний шок, пов’язаний з пандемією Covid-19, вплинув на ринок праці в Україні та світі, викликав суттєві зміни в організації праці найманих працівників, деформував їхній режим роботи (дистанційна робота) та умови праці, і вимагає удосконалення правового регулювання таких інститутів трудового права як робочий час і час відпочинку.

Проблемність вивчення теми полягає в моральній застарілості трудового законодавства, відсутності визначень понять «робочий час» і «час відпочинку» на законодавчому рівні. Крім того, активне застосування такої форми організації праці як дистанційна робота поглиблює тенденцію до розмивання кордонів між робочим часом та часом відпочинку.

Заняття проходило у формі Zoom-конференції. Відкрите заняття відвідали Ілляшенко Л.О., Ещенко І.В., Смірнова Г.М.,
Петровська В.О, Еременко Н.М., Жостка А.М., Жосткий А.М.,
Гречка  Т.А., Чумак Т.М., Кобзар В.В.

Відкрите заняття 04.02.2021