izobrazhenie_viber_2021-03-19_14-58-39-780x400

Відкрите заняття з дисципліни «Основи філософських знань»

18 березня 2021 р. викладач Жосткий Андрій Миколайович провів відкрите заняття з дисципліни «Основи філософських знань» у групі ХТ-9 на тему «Будова людського суспільства».

Актуальність темиобумовлена важливістю розуміння закономірностей розвитку соціальної сфери та володіння уявленнями про досягнення філософії у вирішенні ключових проблем суспільного буття.

Метою заняття було ознайомлення студентів з досягненням світової соціально-філософської думки, формування цілісного розуміння соціальної сфери дійсності, її особливостей, законів функціонування і розвитку.

Присутніми на занятті були: Ілляшенко Л. О., Смирнова Г. М., Жостка А. М., Сокол Ю. Ф.

Колеги відмітили що на занятті було розглянуто актуальні питання сутності: соціального буття, його специфіки, характеристика та місце в структурі об’єктивної реальності; висвітлено основні підходи до походження суспільства, його структури та зв’язку у природнім середовищі; опрацьовано особливості суспільного виробництва, його структура, роль в ньому матеріального виробництва та його відображення у матеріалістичному і технократичному підходах; розглянуто філософський зміст проблеми єдності і багатоманітності історії та її відображення у формаційному і цивілізаційному підходах  до історії, а також проаналізовано основні варіанти вирішення проблеми суспільного прогресу, історичні концепції та сучасне розуміння спрямованості історії, її мети і сенсу, критерії прогресу та їх типологію.

Викладач має інноваційну культуру викладання, що супроводжується змістовною та аналітичною подачею матеріалу. Він володіє критичним мисленням, аналітичними навичками, умінням доносити об’єктивну істину, раціоналізувати проблему, розробляти алгоритми їх вирішення, завдяки технічним можливостям візуалізації матеріалу.

Педагог має високий рівень науково-методичної підготовки. Презентація до лекції підготовлена з урахуванням найсучасніших комп’ютерних програм та технологій.