izobrazhenie_viber_2021-03-16_11-27-28-780x400

Відкрите заняття з дисципліни «Теорія держави і права»

16 березня 2021 р. викладач Чумак Тетяна Миколаївна провела відкрите заняття з дисципліни «Теорія держави і права» у групі ПР-11 на тему «Правовідносини: поняття, види, структура, підстави виникнення».

Вид заняття: лекція.

Епіграф до заняття: «Право та справедливість полягають у тому, щоб кожен мав і робив своє так, щоб ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого» (Конфуцій)

Актуальність: обумовлена значимістю і важливістю правовідносин, їх невіддільністю від життя, динамікою розвитку суспільних відносин і потребою їх регулювання.

На заняттірозкрито поняття та природу правовідносин та виокремлено їх ознаки: здійснено класифікацію та проаналізувано їх види; визначено структуру правовідносин та охарактеризувано елементи; з’ясовано сутність та види підстав виникнення правовідносин. Заняття направлено на формування вміння розуміти зміст норм права і застосовувати їх в конкретних практичних ситуаціях. Навчальний матеріал формує почуття поваги до закону,  правову свідомість,  правову культуру.

Присутні: Ілляшенко Л. О., Жостка А. М., Сокол Ю. Ф., Кобзар В. В., Гречка Т.А. Робота викладача отримало схвальну оцінку колег. Присутні зазначили, що заняття проведено на високому науково-методичному рівні. Викладач вдало використовує інтерактивні методи та прийоми навчання, демонструє бездоганне володіння навчальним матеріалом та методикою викладання.