izobrazhenie_viber_2021-01-15_11-14-45-780x400

Захист звітів з виробничої практики

У період  з 14 грудня 2020 року до 15 січня 2021 року тривала виробнича практика у студентів спеціальності 181 Харчові технології. 15 січня 2021 року студенти випускних груп ХТ-3, ХТ-4,  у присутності комісії,  успішно захистили звіти.

Виробнича практика  є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми.  Сприяє становленню  професійних навичок і вмінь. Направлена на закріплення теоретичних знань, розвиток здатності компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними методами та формами професійної діяльності.

Протягом проходження виробничої практики та виконання завдань програми,  студенти  проаналізували, надали оцінку  діяльності закладів харчування. Запропонували  своє бачення шляхів підвищення  ефективності роботи закладів ресторанного господарства.

ВІТАЄМО І БАЖАЄМО УСПІХІВ НА КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНАХ!