Циклова комісія маркетингу та торгівлі

Циклова комісія працює над проблемою:

«Формування освітньо-пізнавальних, науково-дослідницьких та виховних компетентностей здобувачів освіти через створення інформаційного середовища та застосування digital ресурсів, здійснюваного на принципах розвитку творчого потенціалу викладача, який стимулює інноваційну діяльність у коледжі за умов змішаного навчання.»

 Головна мета роботи циклової комісії –

надання здобувачам фахової передвищої освіти комплексних знань і практичних навичок, підвищення рівня успішності здобувачів освіти та підготовку кваліфікованих фахівців для бізнес-середовища з урахуванням поточних тенденцій та вимог ринку, впровадження та здійснення наукових досліджень в галузі маркетингу та торгівлі

 

 Основними завданнями циклової комісії є:

 • безпосереднє забезпечення навчального процесу відповідно до державних вимог і стандартів освіти;
 • організаційно-методичний супровід освітньої діяльності здобувачів фахової передвищої освіти (розробка і постійне оновлення робочих навчальних програм, навчально-методичних комплексів дисциплін, програм практик тощо);
 • вдосконалення методичної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • співпраця з бізнес-структурами для вдосконалення практичних навичок здобувачів освіти та впровадження інноваційних рішень у сфері маркетингу та торгівлі;
 • широке використання в освітньому процесі передового дидактичного досвіду, сучасних засобів і джерел новітньої інформації;
 • проведення наукових досліджень в сфері маркетингу та торгівлі
 • вивчення і впровадження інноваційних технологій в навчально — виховний процес, орієнтований на розвиток здобувача освіти;
 • удосконалення методичної майстерності викладачів, підвищення професіоналізму при проведенні аудиторних занять та позаудиторних заходів;
 • сприяння професійному розвитку викладачів циклової комісії через участь у конференціях, тренінгах, вебінарах та проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • вивчення та впровадження передового досвіду роботи викладачів.

 

Очолює циклову комісію:

Примаченко Тетяна Анатоліївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Маркетинг», «Ринкові дослідження», «Логістика».

 

До складу циклової комісії входять:

 

Дідусенко С.А. викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Товарознавство продовольчих товарів».

Козлачкова О.І.– викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліна «Товарознавство непродовольчих товарів».

 

Філоненко О. О. –  викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Біржова діяльність», «Комерційна діяльність», «Підприємництво».

 

Єременко Н.М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліна «Інфраструктура товарного ринку», «Обладнання підприємств торгівлі», «Економічний аналіз».

 

 

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

 • Гурток «Світ товарознавства», керівник Козлачкова О. І.;
 • Гурток «Креатив», керівник Примаченко Т. А.

Звіт роботи циклової комісії маркетингу та торгівлі (за 2020-2021 навчальний рік)