IMG_20210218_122716-780x400

Відкрите заняття Рондар І. А.

18 лютого 2021 року викладач Рондар Ірина Анатоліївна провела відкрите заняття з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» у групі МК — 5 на тему «Терміни і термінологія. Вимоги до вживання термінів». Вид заняття: практичне.

Присутні на занятті: Єщенко І.В., Петровська В. О., Бурдюгова С. І., Кудряшова Л.А., Сергеєва С.П., Дідусенко С. А.

На занятті студенти вивчили поняття «термін»,»професіоналізми», вимоги, які ставляться до вживання термінів, види термінів. Студенти під керівництвом викладача виконували тренувальні вправи. Добір методів та прийомів навчання відбувався відповідно до змісту навчального матеріалу. Під час заняття прослідковувалися міждисциплінарні зв’язки зі спецдисциплінами. Відкрите заняття отримало схвальні відгуки від викладачів та адміністрації коледжу.