Снимок

Кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти групи ПТБ-5, освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 червня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»  був проведений кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти групи ПТБ-5, освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Очолила екзаменаційну комісію Качнова Інна, заступниця голови правління АТ «Базис».

До кваліфікаційного іспиту з фаху було допущено 26 осіб. Здобувачі освіти продемонстрували вміння застосовувати знання, розуміння закономірностей та сучасних досягнень у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; визначати характеристику товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів; виконувати професійні завдання з організації̈ діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здійснювати пошук, самостійний відбір інформації з різних джерел у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

Екзаменаційна комісія визначила найкращі відповіді здобувачів фахової передвищої освіти : Шкалаберди Владислава, Слюти  Алли та Гудзеватої  Дар’ї.