3

Кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Маркетинг, група МК-5

09 червня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»  був проведений кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Маркетинг, група МК-5. Екзаменаційну комісію очолювала Качнова Інна, заступниця голови правління АТ «Базис».

До кваліфікаційного іспиту з фаху було допущено 28 осіб. Здобувачі освіти продемонстрували здатність розв’язувати різноманітні спеціалізовані задачі в області маркетингу, здатність відтворювати теоретичні знання на виконанні практичних завдань та здатність провадити маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв’язків між її складовими. Екзаменаційна комісія відмітила  найкращі відповіді здобувачів фахової передвищої освіти Поліховської Анастасії, Поліховської Владислави, Татарин Крістіни та Коноваленко Юліанни.