Відокремлений структурний підрозділ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх нормативно-правове забезпечення»

25 березня 2024 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх нормативно-правове забезпечення». Конференція проводилась у дистанційному форматі на онлайн-платформі Zoom.

Організаторами заходу виступили:

  • Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки і технологій» Національного університету «Чернігівська політехніка»
  • Навчально-науковий інститут бізнесу, природокористування і туризму Національного університету «Чернігівська політехніка»
  • Центральноукраїнський національний технічний університет

Офіційне відкриття конференції розпочалося з вітального слова директора Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» Сокола Михайла Вікторовича та д.е.н., професора, директора ННІ бізнесу, природокористування і туризму Національного університету «Чернігівська політехніка» Забаштанського Максима Миколайовича.

Після офіційного відкриття конференції розпочалися секційні засідання, в межах яких спікери конференції презентували свої доповіді:

Секція 1. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва: досвід, безпека, перспективи.

Секція 2. Сучасні тенденції використання технологій на підприємстві в контексті європейської інтеграції.

Секція 3. Соціально-економічний розвиток туристичної сфери.

Секція 4. Соціально-гуманітарні та економіко-правові аспекти розвитку діяльності суспільства.

Секція 5. Актуальні проблеми теорії і практики маркетингу.

Секція 6. Стратегічні пріоритети банківської системи в умовах сьогодення.

Наприкінці конференції було підведено підсумки роботи. За результатами роботи конференції буде підготовлено Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх нормативно-правове забезпечення», а також усім учасникам конференції буде надіслано Сертифікат, що підтверджує публікацію тез доповідей у збірнику.