1637430551898584

Захист курсових робіт випускних груп ГР-5, ГР-6 під керівництвом викладача Смаглюк А. О.

Курсова робота з навчальної дисципліни «Організація і технологія обслуговування в готелях» є невід’ємною частиною підготовки фахівців спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
20 листопада 2021 року відбувся онлайн захист курсових робіт студентів випускних груп ГР-5, ГР-6 під керівництвом викладача Смаглюк А. О.
Результатом виконання курсових робіт здобувачами освіти, стало надбання ними здатності систематизувати отримані теоретичні знання, застосувати їх у практичних ситуаціях та визначати перспективи розвитку підприємств готельного господарства.