Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін

Працює над вирішенням проблеми:

«Формування високого рівня економічних знань та інформаційно-комунікаційної культури особистості із застосуванням інтерактивних методів навчання та диференційованого підходу до можливостей кожного студента з метою підвищення якості підготовки фахового молодшого бакалавра».

На Google Диску створено хмарне середовище для дисциплін циклу, в якому викладачі розміщують методичне забезпечення з предметів які викладають, а також методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами коледжу.

 

 

Очолює циклову комісію:

Попова Галина Володимирівна – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Бюджетна система», «Планування та організація діяльності підприємства», «Управління витратами», «Економіка і нормування праці».

 

До складу циклової комісії входять:

 

Білоока Т.П.  – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

Дисципліни: «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології».

Примаченко В.Л. – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Електронна комерція».

Шумська І.В. – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Математика», «Вища математика», «Статистика».

Петровська В.О.– викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

Дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Ціноутворення».

Маслюк І.О. – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Доктор філософії (PhD), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка

Дисципліни: «Економіка підприємства», «Моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем», «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)».

Музичко І.А.– викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Фінанси підприємств», «Інвестиційна діяльність».

Чирок Я.В. – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни «Математика», «Вища математика».

Кошова А.С. – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни: «Економіка», «Фінанси підприємств», «Податкова система”, «Банківські операції».

 

 

 

Гурткова робота:

Назва гуртка Дисципліна Керівник
1 «Актив» Економіка та фінанси Музичко І.А.
2 «Байт» Інформатика та комп’ютерна техніка Примаченко В.Л.
3 «Креатив» Основи маркетингу Примаченко Т.А.
4 «USER» Інформаційні системи і технології Білоока Т.П.

Звіт роботи циклової комісії фінансово-економічних дисциплін
(за 2020-2021 навчальний рік)