Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітньої підготовки працює над проблемою:

«Формування системи компетенцій фахового молодшого бакалавра при вивченні предметів загальноосвітнього циклу»

Основна робота циклової комісії загальноосвітньої підготовки полягає у сприянні формуванню і закріпленню умінь і навичок, підвищенню рівня грамотності здобувачів фахової передвищої освіти з дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Головними напрямками роботи циклової комісії над проблемою є:

  1. Організація і забезпечення підготовки за рівнем повної загальної середньої освіти.
  2. Формування ключових компетентностей здобувачів освіти як передумова підготовки конкурентноспроможного фахівця.
  3. Удосконалення організаційних форм навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань здобувачів освіти.
  4. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.
  5. Розв’язання проблеми адаптації здобувачів освіти нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей.
  6. Удосконалення форм і методів науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

 

Очолює циклову комісію – викладач вищої кваліфікаційної категорії –

Левицька Марина Вікторівна 

До складу циклової комісії входять:
Бурдюгова С. І. –  викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни «Географія», «Природничі науки. Географія», «Географія туризму».

 Жостка А.М. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Дисципліна «Історія: Україна і світ».

 

Казімірова М. В. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Дисципліна «Природничі науки. Хімія. Біологія», «Екологія».

 

 

 

Єрмоленко О.О. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Дисципліни «Природничі науки. Хімія», «Органічна хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія».

Сергеєва С. П. – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни «Українська мова», «Українська література».

 

 

 

 

Ющенко І.М. – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни «Математика», «Інформатика».

Ємець А. В. – викладач другої кваліфікаційної категорії.

Дисципліна «Природничі науки. Біологія та екологія».

Савенко І. В.– викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

Дисципліна «Природничі науки. Фізика».

 

 

На цикловій комісії проводиться гурткова робота:

Гурток з української мови «Знавці рідного слова». Керівник Левицька М.В.

Гурток з української літератури «ЮнКор». Керівник Сергеєва С. П.

Гурток з інформатики «Комп’ютер – мій друг та помічник». Керівник Ющенко І. М.

Гурток з біології та екології «Планета «Еко». Керівник Казімірова М.В.

Гурток з географії «Країнознавці». Керівник Бурдюгова С. І.

Гурток з хімії «Хімія у дії». Керівник Єрмоленко О.О.