Матеріально-технічна базаВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності


Заклад фахової передвищої освіти має земельну ділянку 0,8 га, на якій знаходяться триповерховий навчальний корпус та п’ятиповерховий гуртожиток з житловими та навчально-лабораторними приміщеннями.

Загальна площа усіх приміщень складає 6082,9 кв. м, в тому числі площа навчально-лабораторних приміщень – 4583,8 кв. м. з урахуванням 2091,1 кв. м. гуртожитку, у якому з моменту вводу у експлуатацію обладнано навчальні приміщення. Контингент здобувачів фахової передвищої освіти станом на 01.11. 2023 року становить 854 особи денної форми навчання.

Для організації освітнього процесу, проведення практичних занять та виробничого навчання задіяно 17 навчальних кабінетів та 6 лабораторій. У навчальному корпусі є спортивні споруди площею 271 м2, актова зала на 300 місць площею 292,4 м2, функціонує їдальня-майстерня на 125 місць та медичний пункт 30 м2.

Стан інженерно-технічних комунікацій і систем забезпечення та захисту будівель коледжу:

Комунікації і системи Характеристика Стан
Опалення Централізоване Відповідає нормам
Вентиляція Природна і штучна Відповідає нормам
Водопостачання Централізоване холодне водопостачання Відповідає нормам
Очищення Загальна каналізація, сантехнічним обладнанням забезпечена відповідно з нормами Відповідає нормам
Система пожежозахисту 1 пожежний гідрант Відповідає нормам
Освітлення Природне і штучне (електричне) Відповідає нормам
Температура 18-200С Відповідає нормам
Відносна вологість 50-60% Відповідає нормам

Усі будівлі та приміщення знаходяться у задовільному санітарно-технічному стані. У приміщеннях постійно підтримується температурний режим, який дозволяє планомірно проводити освітній процес. Протягом періоду експлуатації проводиться поточний ремонт приміщень та частково капітальний ремонт, що дозволяє утримувати їх у нормальному санітарно-технічному стані.

Кожна циклова комісія має закріплені приміщення для педагогічного персоналу, в т.ч. методичний кабінет та викладацьку, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, приміщення для зберігання навчальних матеріалів.

Лабораторії, аудиторії та кабінети Коледжу в достатній мірі оснащені необхідним обладнанням та приладами, технічними засобами навчання (мультимедійні проектори, тощо) та відповідною документацією.

Коледж має 43 персональних комп’ютери, які розташовані у комп’ютерних класах та лабораторіях і використовуються у 3 зміни (129 од.). Усі комп’ютерні класи підключені до міжнародної інформаційної мережі Internet.