Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

OP-PTB-profil

Проєкт стандарту 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність

Освітньо-професійна програма 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2020р.

ОП-ПТБ-профіль-20

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ

ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це не три, а одна з найкращих спеціальностей коледжу, що готує  спеціалістів для  багатьох сфер:  від матеріального виробництва  до сфери послуг, від приватного бізнесу  до транснаціональних корпорацій.

Це  найсучасніша спеціальність, що відкриває широкі можливості, а тому  користується зростаючим попитом на ринку праці.

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати на промислових і комерційних підприємствах та організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаній або успішно започаткувати власну справу.

Навчання за даним фахом дозволяє нашим студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на сьогодні не тільки затребувана, але й дуже цікава.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ДАНІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

По закінченню навчання наш випускник отримує один диплом, а можливостей влаштуватись на роботу втричі більше!

Адже, отримавши диплом фахового молодшого бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, він може:

 • розробляти бізнес-плани та стратегії розвитку бізнесу, планувати власну діяльність;
 • заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі,
 • проводити ефективні торговельні операції;
 • надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.

 

ВИ ОТРИМАЄТЕ СУЧАСНІ ЗНАННЯ З ДИСЦИПЛІН

Отримати якісні та сучасні  знання і  практичні навички допоможуть вам висококваліфіковані викладачі.

Дисципліни, що формують загальні компетентності:

 • Основи філософських знань
 • Культурологія
 • Українська мова за ПС
 • Іноземна мова за ПС
 • Основи правознавства
 • Історія України
 • Соціологія
 • Фізичне виховання
 • Вища математика
 • Безпека життєдіяльності
 • Екологія
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Політична економія

Дисципліни професійного спрямування:

 • Підприємництво
 • Комерційна діяльність
 • Основи маркетингу
 • Біржова діяльність
 • Основи менеджменту
 • Товарознавствопродовольчих товарів та непродовольчих товарів
 • Основи стандартизації, метрології та управління якістю
 • Організація і технологія торговельних процесів
 • Обладнання підприємств торгівлі
 • Економіка торговельного підприємства
 • Логістика
 • Бухгалтерський облік
 • Торговельна реклама
 • Політологія
 • Електронна комерція
 • Основи психології
 • Етика бізнесу

ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ

 Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання у Національному університеті «Чернігівська політехніка»» або інших закладах вищої освіти.

 

НАВЧАЛЬНУ ТА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ НА НАЙСУЧАСНІШИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НАШОГО МІСТА

МАЙБУТНІЙ ФАХІВЕЦЬ ЗМОЖЕ ПРАЦЮВАТИ САМОСТІЙНО АБО  В КОМАНДІ  ТА ОБІЙМАТИ ПОСАДИ:

 • Агент торговельний
 • Агент комерційний
 • Організатор з постачання
 • Організатор зі збуту
 • Інспектор торговельний
 • Інспектор у галузі управління,
 • Помічник керівника малого підприємства
 • Менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі
 • Комівояжер
 • Товарознавець-комерсант
 • Торговельний брокер
 • Представник торговельний
 • Інспектор
 • Фахівець з біржових операцій
 • Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

Твоя мрія –  відкриття власного бізнесу, але не вистачає  впевненості та знань – тоді  приходь до нас!!!

Обираючи спеціальність

Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність –

ти обираєш успішне життя!!!

Ми допоможемо тобі отримати знання та розуміння нових можливостей у сучасному середовищі підприємництва, торгівлі  та біржової діяльності.

 

Життя студентів насичене та різноманітне: з задоволенням та ініціативою вони приймають участь у заходах,  присвяченим національним традиціям, конкурсах професійної майстерності, в предметних олімпіадах та науково-практичних конференціях.