IMG-8f697d9119d6ce98b8606ea79cb041e7-V

Відкрите заняття з математики у групі ПР  -13

У січня 2022 року викладач Ющенко І. М. провела відкрите заняття з математики у групі ПР  -13 на тему «Нерівності з однією змінною, їх види, методи розв’язання». Під час заняття студенти узагальнили та систематизували теоретичні знання про нерівності з однією змінною, їх види та методи розв’язання, розвивали вміння застосовувати здобуті знання до розв’язування нерівностей з однією змінною. Заняття побудоване у логічній послідовності. Усі елементи заняття об’єднані між собою спільною метою. Викладач використала різні методи роботи: словесні (питання, уточнення, нагадування), демонстаційні, робота у групах та опитування з використанням освітньої платформи дистанційного навчання. Протягом заняття студенти були активні, відповідали поставлені питання. Ющенко І. М. дотримується дидактичних принципів навчання: активності, систематичності, послідовності, доступності. Присутні зазначили, що заняття проведено на високому методичному рівні.