Нормативна база та публічна інформація


Коледж функціонує як відокремлений структурний підрозділ університету з окремими правами юридичної особи. Коледж у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом Національного університету «Чернігівська політехніка», яким передбачено право вести окремий баланс і кошторис, рахунки і код мережі в територіальному органі Державної казначейської служби України, поточні рахунки в банку, печатку і штамп із власним найменуванням, запроваджувати власну символіку і атрибутику та Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».