3

Кваліфікаційні іспити здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми “Право”

06 червня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» розпочалися кваліфікаційні іспити здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Право. Екзаменаційну комісію очолював адвокат Ярослав Підмогильний.

До кваліфікаційного іспиту з фаху було допущено 28 осіб, які продемонстрували в достатньому обсязі знання про державні правові явища, зміст загальних положень цивільного та сімейного права, систему особистих немайнових прав фізичної особи, права власності, основні поняття і категорії зобов’язального та спадкового права, правового регулювання шлюбно-сімейних відносин, перелік суспільно-небезпечних діянь. Екзаменаційна комісія визначила найкращі відповіді здобувачів фахової передвищої освіти Буняк Ольги, Ісаєнко Вікторії, Лабенок Анни, Марухленко Лілії та Марченко Аліни.