1

Кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Соціальна робота, група СР-7

07 червня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»  був проведений кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Соціальна робота, група СР-7. Екзаменаційну комісію очолювала Гусак Реґіна Вікторівна, директор Чернігівського реабілітаційного центру №2 Чернігівської міської ради.

До кваліфікаційного іспиту з фаху було допущено 12 осіб, які продемонстрували в достатньому обсязі знання про методи та технології соціальної роботи, зміст загальних положень соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, організацію благодійної діяльності, основні поняття та категорії соціальної педагогіки, знання роботи з окремими категоріями клієнтів, значення соціальної роботи при місцевому самоврядуванні. Екзаменаційна комісія визначила найкращі відповіді здобувачів фахової передвищої освіти Глушкова Анастасія Віталіївна, Кобижча Ангеліна Володимирівна, Кожухарь Маргарита Олександрівна, Лепеха Валерія Валеріївна, Мосіч Тетяна Петрівна.