ф

Кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування, група ФБС-7

08 червня 2022 року в Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»  був проведений кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування, група ФБС-7. Екзаменаційну комісію очолювала Марина Долгая, заступник керуючого відділення з контрольно-операційної діяльності №1 ПУМБ у м.Чернігові.

До кваліфікаційного іспиту з фаху було допущено 11 осіб, які продемонстрували в достатньому обсязі теоретичні знання з фінансів, банківської справи, страхування та практичне вирішення ситуацій. Екзаменаційна комісія визначила найкращі відповіді здобувачів фахової передвищої освіти Шкляревський Павло, Клевець Вероніка та Лоза Катерина.

Диплом з відзнакою отримала Лоза Катерина.

За результатами кваліфікаційного іспиту з фаху здобувачам вищої освіти присвоєно освітній рівень молодший спеціаліст за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування.