ыф

Кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Економіка, група ЕП-8

08 червня 2022 року в Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»  був проведений кваліфікаційний іспит здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Економіка, група ЕП-8. Екзаменаційну комісію очолювала Оксана Піщур, заступник головного бухгалтера АТ «Базис».

До кваліфікаційного іспиту з фаху було допущено 12 осіб, які продемонстрували в достатньому обсязі теоретичні знання з економічних дисциплін та практичне вирішення ситуацій. Екзаменаційна комісія визначила найкращі відповіді здобувачів фахової передвищої освіти Литовчук Тетяна, Івах Дар’я, Єрема Арсен.

За результатами кваліфікаційного іспиту з фаху здобувачам вищої освіти присвоєно освітній рівень молодший спеціаліст за освітньо-професійною програмою Економіка.