MyCollages (3)

Підвищуємо фахову майстерність у сучасних закладах ресторанного господарства

Традиційно у кінці жовтня здобувачі фахової передвищої освіти III курсу спеціальності 181 Харчові технології завершують навчальну практику на базі провідних закладів ресторанного господарства. Під час такої практичної підготовки здобувачі не лише закріплюють набуті теоретичні знання, а й удосконалюють загальні та фахові компетентності, а саме: оволодівають сучасними знаннями, генерують нові ідеї, виявляють ініціативу та набувають навичок міжособистісної взаємодії, а також вчаться організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Вітаємо студентів групи ХТ-7 з вдалим закінченням навчальної практики!