4

ІІI Міжвузівська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ»

15 грудня 2021 року у ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» відбулася ІІI Міжвузівська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ», яка проходила онлайн на базі платформи Meet.

Викладачі та студенти ВСП «Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехінка» представили на розгляд свої матеріали:

Ремньова В.О., студентка групи ХТ-5

Ілляшенко Л.О., викладач вищої кваліфікаційної категорії

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА ДОСВІД АДАПТАЦІЇ ДО ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ

Портна Ю.О., викладач І категорії

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ПЕРІОД ЛОКДАУНУ

Эмодзи ? Twitter.com   Збірник матеріалів